Mentorklas.net


menĚtor (de ~ (m.), ~en/~s)
1 begeleider van leerlingen of studenten => tutor
2 gids, raadsman => adviseur
klas (de ~ (v.), ~sen)
1 groep van leerlingen van eenzelfde leerjaar => schoolklas
2 elk van de groepen waarin leerlingen worden ingedeeld naar de te behandelen stof => cursus, leerjaar
3 klaslokaal
4 afdeling in het openbaar vervoer, in ziekenhuizen, hotels enz. met verschil in prijs en comfort
5 rang van ambten en waardigheden

We wachten af tot de mentor en de klas elkaar gevonden hebben.

Terug